பள்ளி கல்வி துறையில் எடுக்கப்பட்டுள்ள அதிரடி மாற்றங்கள் இவைகள் தான் அதிகம் பகிரங்கள் ! TN education

Uploaded by Top News - Tamil 10,428
Description

பள்ளி கல்வி துறையில் எடுக்கப்பட்டுள்ள அதிரடி மாற்றங்கள் இவைகள் தான் அதிகம் பகிரங்கள் ! TN education

Tamilnadu education board made serious changes in the education system of school students and the full information regarding this is here in the video !!

🙏🙏🙏🙏🙏 Please do Subscribe our channel for more updates have a great day 🙏🙏🙏🙏🙏

#tneducation #sengotaiyam #educationsystem #breakingnewsComment